Vzdělávání

Městská knihovna Slavoj nabízí široké veřejnosti kromě jednorázových akcí a besed také možnost pravidelného vzdělávání. Pro dospělé jsou pořádány jazykové kurzy, pro seniory byla v únoru 2014 otevřena Virtuální univerzita 3.věku při ČZU v Praze.

Pro školní kolektivy je připravena pestrá nabídka pořadů. Pedagogům, kteří si z nabídky nevyberou, nabízíme programy „šité na míru“, které je však nutné domluvit s knihovnicí minimálně týden dopředu.

Virtuální univerzita 3. věku (VU3V)

Jazykové kurzy

Školní projekty

Besedy pro MŠ

Besedy pro 1. stupeň ZŠ

Besedy pro 2. stupeň ZŠ

Nepřehlédněte