MVS

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)

Knihovna poskytuje MVS na národní i mezinárodní úrovni. Jedná se o poskytování výpůjček originálů i kopií dokumentů z jiných než vlastních fondů.

Uživatel, který požaduje MVS, se finančně spolupodílí na nákladech poštovného, jak je uvedeno v ceníku.

Objednávka dokumentů:

Osobně v oddělení studovny, e-mailem mvs@slavoj.cz, nebo prostřednictvím elektronického formuláře.

Nepřehlédněte