Rozvoz dokumentů

Od roku 2009 poskytuje knihovna službu určenou zdravotně postiženým a starším občanům. Jedná se o rozvoz knihovních dokumentů (knih, periodik, CD) do místa bydliště registrovaným uživatelům, kteří nemohou ze závažných příčin využívat služeb knihovny osobně. Rozvoz je zajišťován knihovnicemi z oddělení pro dospělé čtenáře pravidelně jednou měsíčně, vždy první pracovní středu v daném měsíci.

Objednávky knih na tel. 499 318 322 nebo 606 531 153 či prostřednictvím e-mailu knihovna@slavoj.cz

Data rozvozu v roce 2023:

4. ledna, 1. února, 1. března, 5. dubna, 3. května, 7. června,

5. července, 2. srpna, 6. září, 4. října, 1. listopadu, 6. prosince

Data rozvozu v roce 2024:

3. ledna, 7. února, 6. března, 3. dubna, 15. května, 5. června,

3. července, 7. srpna, 4. září, 2. října, 6. listopadu, 4. prosince

Nepřehlédněte