Rozvoz dokumentů

Od roku 2009 poskytuje knihovna službu určenou zdravotně postiženým a starším občanům. Jedná se o rozvoz knihovních dokumentů (knih, periodik, CD) do místa bydliště registrovaným uživatelům, kteří nemohou ze závažných příčin využívat služeb knihovny osobně. Rozvoz je zajišťován knihovnicemi z oddělení pro dospělé čtenáře pravidelně jednou měsíčně, vždy první pracovní středu v daném měsíci.

Objednávky knih na tel. 499 318 322 nebo 606 531 153 či prostřednictvím e-mailu knihovna@slavoj.cz

Data rozvozu v roce 2022:

5. ledna, 2. února, 2. března, 6. dubna, 4. května, 1. června,

13. července, 3. srpna, 7. září, 5. října, 2. listopadu, 7. prosince