Čtečky elektronických knih

V oddělení pro dospělé čtenáře mají registrovaní čtenáři možnost si vypůjčit po dobu třiceti dnů čtečku elektronických knih. Od 1. září 2018 mají registrovaní čtenáři možnost zapůjčení e-knih přímo z online katalogu Koha.

ONYX BOOX POKE 3 disponuje velkým displejem vhodným pro prohlížení dokumentů. Má jednoduché intuitivní ovládání a velké množství funkcí, které určitě oceníte.
ONYX BOOX POKE 5 podporuje také možnost připojení sluchátek, kterou určitě ocení uživatelé při výpůjčkách audioknih nebo pro poslech hudby.

Rezervujte si čtečkuONYX BOOX.
Manuál na výpůjčky elektronických knih (zdarma) naleznete zde nebo zde.

Pravidla používání čtecích zařízení elektronických knih

1. Čtecí zařízení elektronických knih (dále jen čtečky) jsou k dispozici k prezenčnímu i absenčnímu užití v prostorách MKS.

2. Výpůjčka čtečky je realizována prostřednictvím automatizovaného knihovního systému, uživatel stvrzuje převzetí čtečky svým podpisem na výpůjčním potvrzení.

3. Elektronické čtečky se mohou půjčovat pouze uživatelům starším 15 let, kteří jsou registrováni v MKS déle než 6 měsíců a nemají nevyrovnané pohledávky vůči MKS.

4. Absenční výpůjčka čtečky je uživateli umožněna bezplatně.

5. Výpůjční lhůta je 30 dní, při pozdním vrácení uživatel zaplatí poplatek z prodlení ve výši 10,- Kč za každý den.

6. Uživatel je povinen dbát na to, aby na čtečce nevznikla škoda a aby nedošlo k její ztrátě či zcizení.

7. Pokud uživatel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, je povinen zaplatit opravu nebo dokoupení chybějících komponentů.

8. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí pořizovací cenu včetně ceny příslušenství.

9. Uživatel není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.

10. Před realizací výpůjčky si uživatel zkontroluje její funkčnost (čtečka je vždy nabitá). Uživatel obdrží samotnou čtečku, obal čtečky a USB kabel, s těmito komponenty musí být čtečka vrácena včetně kontroly funkčnosti pracovníkem půjčovny.

Nepřehlédněte