Čtečky elektronických knih

V oddělení pro dospělé čtenáře mají registrovaní čtenáři možnost si vypůjčit po dobu třiceti dnů čtečku elektronických knih. 

Knihovna zakoupila pro tyto účely zařízení od různých výrobců. Liší se svou velikostí, ovládáním, podsvícením, podporovanými formáty i funkcemi. Společná pro všechna zařízení je technologie E-ink (elektronického inkoustu). Displej tak na oko působí stejně jako papírová kniha, čímž se výrazně liší od tabletů, chytrých telefonů nebo počítačů.

ONYX BOOX POKE 3 (2 ks) disponuje velkým displejem vhodným pro prohlížení dokumentů. Má jednoduché intuitivní ovládání a velké množství funkcí, které určitě oceníte.

Ereading 4 Touch light je modelem společnosti eReading. Jedná se o českou čtečku, tablet s elektronickým papírem. Netradiční funkce doplnila možnost půjčovat si e-knihy z knihoven.

V zařízeních jsou k dispozici pouze tzv. volná díla, ke kterým se již nevztahují autorská práva. Přesto zde nabízíme několik desítek knih v češtině a několik set knih v cizích jazycích (angličtina, francouzština, ruština, ukrajinština, španělština, italština). Seznam titulů je k dispozici v oddělení pro dospělé čtenáře. Pokud však máte zájem, můžete si v internetovém knihkupectví knihu zakoupit a stáhnout do naší čtečky, abyste si neničili zrak na vašem notebooku. Před vrácením je však nezbytně nutné uvést zařízení opět do původního stavu, tedy Vámi nahraný soubor vymazat.

Od 1. září 2018 mají registrovaní čtenáři možnost zapůjčení e-knih přímo z online katalogu Koha.

Pravidla používání čtecích zařízení elektronických knih

1. Čtecí zařízení elektronických knih (dále jen čtečky) jsou k dispozici k prezenčnímu i absenčnímu užití v prostorách MKS.

2. Výpůjčka čtečky je realizována prostřednictvím automatizovaného knihovního systému, uživatel stvrzuje převzetí čtečky svým podpisem na výpůjčním potvrzení.

3. Elektronické čtečky se mohou půjčovat pouze uživatelům starším 15 let, kteří jsou registrováni v MKS déle než 6 měsíců a nemají nevyrovnané pohledávky vůči MKS.

4. Absenční výpůjčka čtečky je uživateli umožněna bezplatně.

5. Výpůjční lhůta je 30 dní, při pozdním vrácení uživatel zaplatí poplatek z prodlení ve výši 10,- Kč za každý den.

6. Uživatel je povinen dbát na to, aby na čtečce nevznikla škoda a aby nedošlo k její ztrátě či zcizení.

7. Pokud uživatel čtečku poškodí nebo nevrátí příslušenství k přístroji, je povinen zaplatit opravu nebo dokoupení chybějících komponentů.

8. Pokud uživatel poškodí čtečku tak, že nemůže dále sloužit svému účelu nebo ji vůbec nevrátí, zaplatí pořizovací cenu včetně ceny příslušenství.

9. Uživatel není oprávněn půjčovat čtečku třetím osobám.

10. Před realizací výpůjčky si uživatel zkontroluje její funkčnost (čtečka je vždy nabitá). Uživatel obdrží samotnou čtečku, obal čtečky a USB kabel, s těmito komponenty musí být čtečka vrácena včetně kontroly funkčnosti pracovníkem půjčovny.

Velikost písma
Změnit kontrast