Pronájem prostor

Knihovna pronajímá:

Přednáškový sálek

nájemné – 1 hod.: 250,- Kč

Cena za pronájem zahrnuje:

– pronájem,

– energie (osvětlení, vytápění, vodné a stočné, el. energie),

– přípravu prostor a následný úklid,

– využití TV, DVD, videa a hifi věže

Vzhledem k charakteru pronájmu může ředitel organizace odsouhlasit výjimku ve snížení základní ceny pronájmu až o 50%, ne však pod výši provozních nákladů (charitativní akce, neziskové organizace, základní a mateřské školy, apod.)

Sazba za pronájem je stanovena na základě usnesení č. 1088/2007 – 34. RM.

Nepřehlédněte