Besedy pro 1. stupeň ZŠ

Krteček

Kdo vymyslel postavičku Krtka? Jak moc se podobá krtkovi obecnému? Přijďte do knihovny, zde najdete všechny odpovědi. (pro 1. a 2. třídu)

Královédvorské pověsti

Na konkrétních pověstech z knihy Zvič naslouchá příběhům, kterou vydala v roce 2016 Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, si vysvětlíme co jsou pověsti a jejich charakteristické znaky.

Komiks

Komiks neboli deváté umění. Přijďte si poslechnout, jak komiks vzniká a jaké jsou jeho hlavní rysy. (pro 3. – 4. třídu)

Čert a Káča

Připomeňme si známou českou pohádku Jana Drdy trochu jinak: hrou na přikázané slovo nebo prostřednictvím bláznivé poradny. (pro 3. – 4. třídu)

Naučná literatura, encyklopedie

Člověk nemůže všechno znát a pamatovat si. Důležité je, aby věděl, kde dané informace zjistit. Vysvětleme si pojmy wikipedie, Ottův slovník naučný, práci s odbornými knihami. (pro 3. – 4. třídu)

Osobnosti Dvora Králové

Zapátrejme společně v paměti, jaké slavné osobnosti se tu narodily a v jakých oborech působily.

Lovci mamutů

Paleolit neboli doba kamenná. Doba, kdy na území našeho státu dorazil Homo sapiens sapiens.  Kdo to byl a jak se žilo v této době? Dozvíte se z knihy E. Štorcha – Lovci mamutů. (pro 3. a 4. třídu)

Ferda Mravenec

Zaposlouchejte se do příběhů mravence s červeným šátkem na krku – Ferdy a jeho kamarádů Berušky a brouka Pytlíka.  Autorem knihy je O. Sekora, spoluzakladatel nakladatelství Albatros. (pro 1. a 2. třídu)

Ilustrátoři

Seznamte se s nejznámějšími českými ilustrátory (J. Lada, H. Zmatlíková, A. Born, j. Trnka, R. Pilař) a jejich kresbami v dětské literatuře.

Vánoce

Vánoce, nejkrásnější svátky v roce, doprovází plno vánočních zvyků a tradic, které si společně vyzkoušíme. Vánoční atmosféru si vykouzlíme čtením knihy Vánoční příběh od Kamily Skopové.

Velikonoce

Velikonoce jsou pro křesťany nejdůležitějšími svátky v roce, pro ostatní jsou symbolem jara. Jsou bezpochyby spojeny s termíny pašijový týden, ukřižovaní a zmrtvýchvstání, jejichž význam si vysvětlíme.

Halloween

Halloween není typickým českým svátkem, nicméně i u nás získává stále větší oblibu – dlabání dýní, halloweenská výzdoba, strašidelné stezky, atd. Málokdo ví, že je tento svátek spojen s legendou O hrozném Jackovi, kterou si společně přečteme.

Levou zadní

Kniha Levou zadní je plná idiomů – ustálených víceslovných výrazů, jejichž význam nelze odvodit z běžných významů slov. Žáci si prostřednictvím pracovních listů vysvětlí a osvojí používání některých z nich v běžné mluvě – např. mít srdce v krku, vrtá mi něco hlavou, ušít na někoho boudu apod.

Josef Čapek – Povídání o pejskovi a kočičce : jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech

Víte, pro koho je tato kniha určena? Pro Alenku, dceru Josefa Čapka, a všechny děti, které mají rády zvířátka. Některé příběhy si přečteme a dozvíme se i něco málo o samotném autorovi.

O ztracené ponožce – moderní pohádka

Žáci se dozví, jak se od sebe liší moderní a lidová pohádka, vyzkouší si profesi spisovatele a divadelního herce.

Literární pojmy

Na literární stezce se žáci na sedmi stanovištích seznámí se základními literárními pojmy – pohádka, pověst, bajka, pranostika, rčení, přirovnání, báseň.

Čtenářská SMS a knihovní los (práce s knihou)

Jaký je rozdíl mezi SMS, kterou běžně posíláte z mobilních telefonů a čtenářskou? A co je to ten knihovní los? Nevíte? Pak neváhejte, a navštivte naši čtenářskou dílnu.

Děti z Bullerbynu

Poznejte šest prima dětí ze statku a prožijte s nimi několik dobrodružství. Knížku napsala Astrid Lindgrenová, nositelka ceny H. Ch. Andersena. (pro 2. – 4. třídu)

Nepřehlédněte