Tichý svět


Přijďte k nám do knihovny a společně s vypůjčenou knihou si můžete odnést i jednu z několika krásně zpracovaných záložek Tichého světa.

Tichý svět propojuje svět slyšících a svět lidí se sluchovým postižením. Ať už máte vy nebo někdo ve vašem okolí potíže se ztrátou sluchu, Tichý svět vám pomůže v hledání cesty.

Vizí Tichého světa jsou rovné příležitosti pro osoby se sluchovým postižením. Poslání, která plní jsou:

  • Přispívat k integraci osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících, a to maximální možnou měrou a všemi dostupnými prostředky.
  • Přispívat k publicitě komunity neslyšících a šíření informací o jejich kultuře
    a jazyce.
  • Pomáhat překonávat jazykové, kulturní a mezigenerační bariéry, včetně odstraňování zakořeněných předsudků o komunitě neslyšících či osob se sluchovým postižením, existující u slyšících.

Realizují různé projekty se zaměřením na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností osob se sluchovým postižením a posilují jejich integraci zejména šířením osvěty a dosažením bezbariérovosti veřejných institucí (úřady, nemocnice, policie atd.) a firem.

Více na: www.tichysvet.cz
Foto: Facebook – Tichý svět

Nepřehlédněte