Partneři

Celé Česko čte dětem

Nezisková organizace Celé Česko čte dětem organizuje stejnojmennou kampaň, která je zaměřena na podporu dětského čtenářství a propagaci hodnotné literatury pro děti a mládež.

Městská knihovna Slavoj podporuje kampaň v rámci projektu Škola naruby. Vyhodnocení společného čtení dětí a rodičů je vždy v průběhu června.

Čtení pomáhá

Charitativní projekt čtení pomáhá rozdělí každým rokem 10 mil. Kč na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují dětští čtenáři.

V roce 2014 jsme díky projektu  a SKIP ČR mohli obdarovat  dvorské prvňáčky knihou Magdaleny Wagnerové Od A do Z.

ČZU – Provozně ekonomická fakulta

Ve spolupráci s ČZU v Praze nabízí knihovna možnost celoživotního vzdělávání prostřednictvím Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). VU3V umožňuje přístup k vysokoškolskému zájmovému studiu všem seniorům v ČR. Studium je založeno na využití nových komunikačních technologií a internetu, má prvky distančního vzdělávání a e-learningu a je didakticky přizpůsobeno charakteristickým specifikům seniorského vzdělávání.

Městské muzeum Dvůr Králové nad Labem

Městská knihovna Slavoj spolupracuje s muzeem při pořádání kulturních akcí.

Město Dvůr Králové nad Labem 

Město Dvůr Králové nad Labem je zřizovatelem knihovny, podporuje její činnost.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP)

SKIP je dobrovolná profesní organizace, která podporuje činnost knihoven ze všech úhlů pohledu.

ZOO Dvůr Králové nad Labem

ZOO Dvůr Králové spolupracuje s knihovnou v rámci cestopisných besed, které se konají vždy první středu v měsíci během školního roku již od roku 2006.

ZUŠ R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem

Základní umělecká škola vystavuje výtvarné práce dětí ve stálé galerii v prostorách knihovny. Žáci ZUŠ se pravidelně účastní výtvarných soutěží vyhlašovaných knihovnou.

Bookstart – S knížkou do života

Projekt Bookstart – S knížkou do života je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojila i knihovna Slavoj. Cílem je, v rámci speciálního programu pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let, seznámit nejmenší čtenáře s knihou formou říkanek, her apod. v příjemném prostředí knihovny a informovat rodiče o možnostech a potřebě společného čtení s dětmi.

MAP – Místní akční plán

Jde o významný a ojedinělý rozvojový plán pro oblast předškolního a základního vzdělávání na celém území ORP Dvůr Králové nad Labem.

Zpracování MAP se ujala Místní akční skupina Královédvorsko (MAS) v partnerství s Městem Dvůr Králové nad Labem.

Nepřehlédněte