Současnost

Proměny knihovny 

od roku 1990

Léta 1990 – 2001 byla obdobím tří zásadních momentů v existenci knihovny. Došlo k rekonstrukci budovy, jež konečně vyřešila stav verandy, kvůli kterému byla jedna z největších místností budovy uzavřena. Další změnu znamenal přechod na automatizovaný výpůjční systém a provozování veřejného internetu, a v neposlední řadě se změna týkala samotného názvu královédvorské knihovny.

 • Od 29. srpna 1995 do 30. září 1996 – rozsáhlá rekonstrukce knihovny. Provoz zahájen 2. ledna 1997.
 • V září 1998 nadobro ukončen provoz pobočky v Podharti.
 • 14. července 1996 bylo schváleno Městskou radou ve Dvoře Králové nad Labem užívání původního názvu Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem.
 • Od roku 1997 byl postupně zaváděn automatizovaný systém.  Zkušební půjčování knih pomocí čárového kódu, tak, jak ho známe dnes, bylo zahájeno koncem července roku 2000 v oddělení pro děti. V následujícím roce byl tento výpůjční systém zaveden také v oddělení pro dospělé čtenáře a ve studovně s čítárnou.

v roce 2003 – 2013

 • 1. července 2003 došlo ke změně právní formy knihovny, knihovna se stala příspěvkovou organizací.
 • 8. října 2003 byly zprovozněny historicky první samostatné webové stránky knihovny.
 • V roce 2003 bylo Františkem Kalenským navrženo logo knihovny.
 • Dne 15. března 2004 bylo otevřeno nové oddělení knihovny – hudební oddělení a veřejný internet.
 • V roce 2004 se zúčastnila ředitelka knihovny Mgr. Lenka Antošová spolu se starostou města Jiřím Rainem slavnostního vyhlášení cen Ministerstva kultury ČR „Knihovna roku 2004“. Na ocenění byla knihovna navržena za realizaci kulturně výchovných aktivit, za projekt reedukace dyslektiků, výtvarné a multikulturní dílny a za vydání publikace Pověsti Královédvorska. Státní cenu knihovna nezískala, ale velkým úspěchem a oceněním všech zaměstnanců je skutečnost, že byla odbornou porotou vybrána do užšího výběru mezi sedm nejlepších.
 • 3. března 2005 byl zahájen provoz literární čajovny.
 • V roce 2007 se knihovna přihlásila do 1. ročníku soutěže Kamarádka knihovna. Obsadila 23. místo.
 • V  roce 2009 byla k čajovně připojena internetová kavárna.
 • V březnu 2009 zrealizovala knihovna rozvoz dokumentů seniorům až do domu.
 • 24. 5. 2010 byla zaktivována knihovnická Cache Městská knihovna Slavoj.
 • V roce 2009 obdržela knihovna 2. místo v 2. ročníku soutěže Kamarádka knihovna.
 • V roce 2011 obhájila knihovna stříbrnou příčku ve 3. ročníku soutěže Kamarádka knihovna.
 • V roce 2013, kdy probíhal 4. ročník soutěže Kamarádka knihovna, obsadila knihovna 3. místo.

Certifikát Kamarádka knihovna 2011

2014

V daném roce proběhly rozsáhlé úpravy vnitřních prostor knihovny:

 • nově vymalovaná chodba, literární čajovna a studovna
 • obrazy či fotografie umístěny na nový variabilní závěsný systém 
 • hudební oddělení pokryto novou podlahovou krytinou
 • v dětském oddělení umístěny nové regály, starý koberec nahrazen novým, naučná literatura oddělena od beletrie a zadní část prostor vymalována realistickou malbou přírody.

Další provedené změny:

 • v hudebním oddělení zavedeno rychlejší připojení k internetu a zapojení WiFi sítě 
 • reorganizace skladových prostor v dospělém oddělení
 • knihovna pořídila dvě terárka pro cizokrajná zvířata a akvárium
 • spustěna nová webová prezentace knihovny.

2015

 • zrealizováno celkem 287 výchovně vzdělávacích a kulturních akcí
 • knihovna propojila kampaň Celé Česko čte dětem s akcemi Pasování prvňáčků na čtenáře a Knížka pro prvňáčka, na kterých bylo všem zúčastněným vysvětleno, jak pracovat se čtenářskými deníčky 
 • v září nabídla knihovna uživatelům novou službu „Objednej si knihu“
 • otevřeny byly 2 jazykové kurzy angličtiny pro předškolní děti „Playing English“, 1 kurz francouzštiny, 1 kurz němčiny a 1 kurz italštiny.

2016

 • v daném roce byl největší zájem o logický magnetický hlavolam CUTS, který si půjčovali nejen uživatelé knihovny, ale i pedagogové na výuku ve školách
 • zrealizováno celkem 433 výchovně vzdělávacích a kulturních akcí
 • křest knihy Zvič naslouchá příběhům
 • v dospělém oddělení byly zrušeny skladové prostory, čímž knihovna získala pro veřejnost další prostory s naučnou literaturou 
 • otevřeny byly 2 jazykové kurzy angličtiny pro předškolní děti „Playing English“, 1 kurz francouzštiny, 1 kurz němčiny, 1 kurz italštiny a 1 kurz angličtiny pro seniory.

2017 – 2020

 • ve čtvrtek 1. června 2017 získal Slavoj 2. místo v celostátní soutěži Kamarádka knihovna 2016
 • od srpna roku 2017 bylo zpřístupněno historicky 1. parkoviště určené přímo návštěvníkům knihovny
 • nejúspěšnější soutěží byla literární soutěž o nejlepší quest (hledačku)
 • k 200. výročí nalezení RK, vyšly v září 2017 pod hlavičkou Slavoje tři dokumenty: minileporelo Po stopách Václava Hanky, Rukopis královédvorský v komiksu a faksimile Rukopis královédvorský
 • v létě roku 2017 byla vyměněna okna v 1. patře budovy – v dětském oddělení, studovně  a v sálku, v srpnu 2018 byla výměna dokončena také v ostatních prostorách knihovny
 • 22.11.2018 jsme do Noci venku přispěli v akci Konzerva místo zpozdného rekordními 113 kg trvanlivých potravin
 • V létě roku 2017 byla vyměněna okna v 1. patře budovy – v dětském oddělení, studovně a v sálku knihovny. V srpnu 2018 se měnilaokna v hudebním oddělení a v přízemí.
 • O prázdninách byla provedena výměna IKS. Dosavadní Clavius byl nahrazen systémem Koha.

Nepřehlédněte