Vydané knihy

Zvič naslouchá příběhům – Pověsti Královédvorska

Druhá kniha pověstí byla vydána ke 135. výročí založení knihovny.

Knížka Zvič naslouchá příběhům je malým literárním průvodcem, který vás postupně provede cestou i necestou od města Dvora Králové nad Labem po většině obcí Královédvorska. Obsahuje celkem 89 pověstí a 11 zhudebněných textů, které složil a nazpíval písničkář Filip Pýcha. Některé pověsti již dobře znáte, jiné jste možná nikdy neslyšeli. Jedny legendy jsou pojetím romantické, jiné se nesou více v realistickém duchu. Jisté však je, že z nazpívaných písní neznáte do této chvíle žádnou. Jsou nové a zatím neznámé. Zatím …

Přílohu knihy tvoří vítězné práce ze soutěže POKRuj (POvěsti KRálovédvorska), kterou vyhlásila Městská knihovna Slavoj na jaře roku 2016. Na téma královédvorských pověstí tak dodali děti, dospělí, jednotlivci i kolektivy, jedinečné práce, které by vydaly na samostatnou knihu. V příloze jsou však uvedeny jen ty, které porota ohodnotila jako nejpovedenější. Věřte nevěřte, hodnocení nebylo právě lehké.

Knížka je věnovaná všem místním, kteří se snaží poznávat a zvelebovat naše městečko a okolní obce, všem návštěvníkům a turistům a také všem příznivcům psaného slova. Přejeme vám příjemně strávené chvíle s knihou doma v křesle nebo třeba i s batohem na cestách.

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem 1881 – 2011

Publikace byla vydána ke 130. výročí založení knihovny.Je rozdělena do šesti chronologicky rozdělených kapitol.  První zahrnuje období od vzniku Literárního a čtenářského spolku Slavoj až po převedení jeho knižního fondu do spolkové knihovny obecní. Další část pojednává o činnosti knihovny po roce 1919, kdy byl schválen první zákon o veřejných knihovnách, do roku 1945. Třetí kapitola sleduje dění v poválečných letech a končí v roce 1959, kdy vstoupil v platnost zákon o jednotné soustavě knihoven, tzv. druhý knihovnický zákon. čtvrtá část končí „Sametovou revolucí“, která přinesla velké změny ve společnosti a významně se odrazila i v činnosti královédvorské knihovny. Pátá část končí rokem 2001. Šestá kapitola mapuje současnost.

Slavojská kuchařka s pohádkovou příchutí

Kniha obsahuje recepty královédvorských čtenářů, které jsou zasazeny do pohádkového příběhu kuchtíka Slavoje a kuchtičky Slávičky.  V rámci Týdne knihoven 2008 jsme se obrátili na královédvorské občany s prosbou o zapůjčení starých rodinných kuchařských knih či vyzrazení starého rodinného receptu předávaného z generace na generaci. Naším záměrem bylo vydání knihy s nejzajímavějšími a nejoriginálnějšími recepty. Křest knihy se konal 3. září 2009 při příležitosti zahájení výstavy zapůjčených kuchařských knih a domácích zápisků.

Pověsti Královédvorska

Publikace obsahuje celkem 53 pověstí, 9 z nich se odehrává ve Dvoře Králové nad Labem, ostatní se vztahují k místům v jeho okolí. Pro lepší přehlednost jsou pověsti rozděleny do sedmi tematických skupin. Kniha obsahuje 16 ilustrací, které vybrala porota z vítězných prací výtvarné soutěže Hlas minulosti. Účastnily se jí děti ze ZŠ a ZUŠ.

Kniha štěstí

Knihovna Slavoj na jaře 2017 připravila jedinečný projekt Kniha štěstí.

Rukopis královédvorský

Faksimile či věrná kopie Rukopisu královédvorského v poměru 1:1 byla vydána u příležitosti 200. výročí jeho nalezení Václavem Hankou v kobce kostela sv. Jana Křtitele.

Rukopis královédvorský v komiksu

Kniha Rukopis královédvorský v komiksu byla vydána u příležitosti 200. výročí nalezení Rukopisu královédvorského Václavem Hankou ve věžní kobce děkanského kostela sv. Jana Křtitele.

Ze světa knih a knihoven

Knihovna Slavoj vydala v roce 2018 jedinečnou knihu nazvanou Ze světa knih a knihoven, jejíž základ tvoří výherní práce souteže Kresli a tvoř mandaly ze světa knih a knihoven. Soutěž byla vyhlášena v rámci Týdne knihoven v říjnu roku 2017 a zapojilo se do ní téměř 200 výtvarníků rozličného věku z různých koutů České republiky.

Dvůr Králové nad Labem: veršem, taky obrazem, s nadsázkou a s humorem!

Městská knihovna Slavoj vydala k 750. výročí 1. písemné zmínky o Dvoře Králové nad Labem (1270) publikaci Dvůr Králové nad Labem – veršem, taky obrazem, s nadsázkou a humorem! Verše Jaroslava Kratěny doplňují ilustrace Rudolfa Doulíka.
Kniha obsahuje 32 básní a je bohatě ilustrována. Kromě památek a významných budov města se zde vyskytují také básně o přehradě Les Království, nedaleké Zvičině a Podkrkonoší. O tom, že je kniha humorně laděná, svědčí báseň nazvaná Hospody královédvorské aneb pivní štreka čili Beer Tour. Královédvorský rodák Jaroslav Kratěna je autorem deseti knih o cestách za dobrodružstvím po Severní Americe. Dále napsal dvě samostatné sbírky básní a textů pro žánr country a knížku básniček pro děti. Jeho cílem je především pobavit. Jaroslav Kratěna je totiž celoživotním vyznavačem tvrzení, že s úsměvem jde všechno líp.

POETIKA: Severní Amerika & Čtyři roční období

Knihovna Slavoj vydala v roce 2020 knihu nazvanou POETIKA: Severní Amerika & Čtyři roční období.

LYŽOVÁNÍ ZVLÁŠTĚ PAK NA KRÁLOVÉDVORSKU

Knihovna Slavoj vydala v roce 2020 jediněčnou knihu nazvanou LYŽOVÁNÍ ZVLÁŠTĚ PAK NA KRÁLOVÉDVORSKU.
Autorem této zajímavé knihy, která je plná krásných dobových fotografií, je Karel Raich.

Pokus o stručné dějiny města Dvora Králové, v nichž je obsaženo XXX listin

K 750 letům od první písemné zmínky o městě Dvoře Králové nad Labem (1270) vydala Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem ve spolupráci s Městským muzeem ve Dvoře Králové nad Labem v roce 2020 velice zajímavou knihu pod názvem Pokus o stručné dějiny města Dvora Králové, v nichž je obsaženo XXX listin.

PEL-MEL

Během roku 2022 knihovna vydala již 3. knihu Jaroslava Kratěny. Tentokrát poetický PEL-MEL.

Historie fotbalové Tiby

Knihovna Slavoj vydala na konci roku 2022 knihu Historie fotbalové Tiby Dvůr Králové nad Labem.

Nepřehlédněte