Využití buttonů

  • OSOBNÍ DÁREK

obrázek, fotografie

  • ŠKOLY, MŠ

propagace, ocenění, sportovní týmy, soutěže, upomínky

  • KNIHOVNY

klíčování, pasování, Noc s Andersenem, Lovci perel, trénováni paměti, internetový kurz, atd …

  • ZÁBAVNÉ MOTIVY

prázdninové motivy, rodinné akce, oslavy, kresby dětí

  • SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI

medaile, roztřídění do družstev, táborové placky

  • HUDEBNÍ PRODUKCE

propagace kapel, fanklubů, interpretů, koncertů

  • INFORMAČNÍ CENTRA

propagace města, městských akcí, erby, loga, památky, suvenýry

  • PROPAGACE

firemní dárky, podpora prodeje, představení loga, (např. název firmy, „motto“, webová adresa, slogan …)

  • JMENOVKY

veletrhy, jména personálu, rodinné setkání, školní akce, čísla na konkurzy

+ Další využití – například magnet s klipem udrží i papíry s poznámkami (třeba nákupní seznam)… apod.

Nepřehlédněte