Ředitelka knihovny pasována na rytířku řádu Krásného slova

Významného profesního uznání se dostalo Martě Peškové Staníkové, ředitelce Městské knihovny Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem, která byla ve středu 7. června 2023 pasována na rytířku řádu Krásného slova. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v Zrcadlové kapli Klementina během zakončení projektu Kde končí svět. Projekt, jehož XIII. ročník nesl podtitul „Dobré zprávy“, vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a jeho odborná sekce Klub dětských knihoven (KDK).

Kromě Marty Peškové Staníkové bylo na rytíře řádu Krásného slova slavnostně pasováno také jedenáct vybraných dětských čtenářů reprezentujících různé kraje ČR, spisovatel dětských knih Robin Král a herec Matouš Ruml.

„Vnímám to jako ocenění své knihovnické práce, a tím, že je to ocenění od kolegů knihovníků, tak si ho vážím o to víc. Tato cena však patří i mým kolegyním a kolegům v knihovně, bez nich by to nešlo,“ říká Marta Pešková Staníková, která do Prahy jela jako předsedkyně KDK Východočeského kraje s vybranými úspěšnými dětskými čtenáři.

O svém pasování na rytířku však do poslední chvíle nevěděla: „Kolegům se to podařilo utajit. Že to budu právě já, mi došlo, až když byla zmíněna knihovna Slavoj. Jako královna Abecedka I. jsem v naší knihovně pasovala stovky dětí na čtenáře. Nikdy mě ale nenapadlo, že se dočkám podobného pocitu, jako zažívají ty děti: pokleknout a být pasovaná. A je to skvělý pocit. Pro mě osobně jsou však rytíři krásného slova všechny knihovnice a knihovníci, kteří dělají svou práci nejen v odděleních pro děti s láskou. Vnímám to tak, že právě v dětském oddělení musí být knihovník osobností, vytváří srdce knihovny,“ popisuje bezprostřední pocity po ceremoniálu Marta Pešková Staníková, která kromě pamětního listu dostala i látkového maňáska, dráčka Librosaura. O tom, že se jedná o mimořádné ocenění, svědčí to, že v rámci ceremoniálu, který se koná jednou za dva roky, je pasován pouze jeden knihovník nebo knihovnice, porota přitom vybírá ze všech knihovníků v republice.

„Gratuluji paní ředitelce k získanému ocenění, své práci opravdu rozumí a odvádí ji na vysoce profesionální úrovni. Městská knihovna Slavoj pod jejím vedením dlouhodobě dosahuje skvělých výsledků, kolektiv pracovníků připravuje řadu zajímavých akcí pro děti i pro dospělé a za to jim patří velké poděkování,“ podotýká starosta Jan Jarolím. 

Knihovnické práci se Marta Pešková Staníková věnuje s přestávkami od svých 18 let. V královédvorské knihovně Slavoj začínala právě v dětském oddělení, následně působila v knihovně tehdejší SŠIS, ovšem do Slavoje se vrátila a v roce 2008 zde byla jmenována ředitelkou. „Do knihovny jsem začala chodit už jako dítě, kamarádila se s knihovnicemi a na knihovnici si doma hrála. A i po těch letech mě tato práce stále naplňuje, není to stereotypní. Co se týká dětské literatury, ta mě vždycky bavila. Zpočátku jsem dětské knihy četla proto, abych věděla, jaké tituly dětem nebo rodičům doporučit, a láska k nim mi zůstala,“ říká o své práci Marta Pešková Staníková, která po gymnáziu vystudovala ještě střední knihovnickou školu a poté knihovnictví na Univerzitě Karlově.

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem má zhruba 2 700 registrovaných čtenářů, 800 z nich jsou právě děti, které si mohou vybrat z 12 tisíc nabízených titulů. Knihovní fond pak dohromady čítá asi 55 tisíc titulů. Dětské oddělení knihovny bylo za svou práci oceněno již několikrát, naposledy v říjnu 2021, když získalo 1. místo v celostátní soutěži Kamarádka knihovna, v níž se hodnotí nejlepší dětské knihovny. „Dětské oddělení považuji za stěžejní, dospělí si k nám cestu najdou, ale my chceme přitáhnout ke knížkám především děti,“ dodává Marta Pešková Staníková.

Projekt Kde končí svět vznikl už v roce 2000. Jeho smyslem je zastřešit stovky kulturně-vzdělávacích aktivit dětských oddělení veřejných knihoven, prezentovat je jako celek, sdílet nápady mezi knihovnami a vzájemně se inspirovat. Rozdělen je do čtyř kategorií – na oblast dětského čtenářství, tvůrčího psaní, výtvarnou a literárně-dramatickou. Projekt, do kterého se může zapojit kterákoliv knihovna, vždy vrcholí na začátku června slavnostním setkáním nejaktivnějších dětí s knihovníky, spisovateli a interprety literárních děl. Hlavní částí slavnosti je právě pasování na rytíře řádu Krásného slova, kdy bývá pasováno jedno vybrané dítě z každého regionu (maximálně 15 dětí), jeden spisovatel knih pro děti, jeden interpret a jeden knihovník.

Miroslava Kameníková

Zdroj článku a fotografií: Marta Pešková Staníková je rytířkou řádu Krásného slova – Dvůr Králové nad Labem (mudk.cz)

📷 Adam Kůs

Nepřehlédněte