Chci se stát čtenářem

Pro využívání všech služeb nabízených knihovnou je nutná registrace uživatele. Registraci lze provést on-line pomocí webového formuláře nebo fyzicky ve všech odděleních knihovny.

Při on-line registraci jsou knihovně doručeny veškeré potřebné údaje k evidenci čtenáře, které jsou podkladem pro vytvoření čtenářského účtu a zhotovení čtenářského průkazu. Registrační poplatek je zaplacen při příchodu do knihovny, kde se nový uživatel prokáže platným občanským průkazem či jiným dokladem totožnosti. Registrací je uhrazeno členství na běžný rok (v případě registrace 1. 11. 2021 je členství platné do 1. 11. 2022).

Registrace v knihovně

Děti do 15 let mohou využívat služeb knihovny po zaplacení částky 50,- Kč. Přihláška musí obsahovat podpis zákonného zástupce.

Dospělí čtenáři potřebují k registraci občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Roční registrace činí 150,- Kč. Rodiny s dětmi mohou využít zvýhodněného členství v podobě založení rodinného průkazu (200,- Kč). Průkaz je veden na dospělého člena rodiny, mohou ho však využívat všichni její členové.

Studenti, matky na MD a držitelé ZTP zaplatí po předložení patřičných dokladů sníženou registraci v hodnotě 100,- Kč.

Právnická osoba (instituce) může využívat knihovnických služeb po podepsání přihlášky oprávněnou osobou. Roční registrace činí 200,- Kč. Čtenářský průkaz je veden na jednu konkrétní osobu.

Nepřehlédněte