Lovci perel

Soutěžní hra na podporu čtenářské gramotnosti pro jednotlivce i školní kolektivy.

V rámci měsíce března, který je v posledních letech označován jako Měsíc čtenářů, byl vyhlášen 1. března 2014 první ročník čtenářské soutěže pro jednotlivce i školní kolektivy – Lovci perel.

10. ročník soutěže byl odstartován, tak neváhejte a rozhodně se nezapomeňte zapojit!

Celoroční hru na podporu čtenářské gramotnosti organizačně zajišťuje Knihovna města Hradce Králové. Termín ukončení 10. ročníku soutěže Lovci perel je 15. 11. 2024. Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění nejúspěšnějších lovců se uskuteční v královédvorské knihovně na akci Den pro dětskou knihu v listopadu/prosinci 2024, kdy se zároveň uskuteční v „knihovním krámku“ směna získaných speciálních peněz, tzv. morionů, za zboží různého druhu. Pokud tedy lovíte knihovní perly, máte ještě možnost získat další moriony a umístit se v žebříčku čtenářů na předních místech.

Jaká jsou pravidla? V dětském oddělení knihovny je na regálech zařazeno na 200 knih s označením perly a popisem „Toto je perlorodka“. Jedná se o knihy pro děti různého věku s rozličným tematickým zařazením. Při vypůjčení této knihy obdrží čtenář arch s otázkami, které se týkají obsahu vybraného titulu a na které je nutné odpovědět. Za správně vyplněný arch obdrží čtenář v knihovně perlu, která je následně zavěšena na šňůrku v oddělení dětské literatury společně s číslem průkazu čtenáře. Kromě povinných otázek arch obsahuje zároveň nepovinné otázky, za které čtenář dostane již výše zmíněné speciální peníze – moriony.

Čtenáři, kteří nasbírají nejvíce perel, budou náležitě odměněni. Zároveň bude ohodnocena třída a škola, která bude mít zaregistrováno nejvíce „lovců“ a podaří se jí tak nasbírat největší počet perel.

Kromě soutěže jednotlivců bude zároveň probíhat soutěž o nejlepšího kolektivního lovce. Jedná se o nižší ročníky ZŠ a školní družiny, kde probíhá společné čtení. I zde čeká na vítěze pěkná odměna.

Pro zájemce z řad pedagogů, kteří by rádi svoje žáky do soutěže přihlásili, nabízíme možnost podrobného seznámení s pravidly hry i s praktickými ukázkami přímo v oddělení pro děti. Návštěvu dětského oddělení je možné rezervovat na tel. čísle 499 318 321.

Slavnostní vyhodnocení se uskuteční v listopadu/prosinci 2024 v rámci akce Den pro dětskou knihu. (Přesné datum upřesníme). Pokud tedy lovíte knihovní perly, máte ještě možnost získat další moriony a umístit se v žebříčku čtenářů na předních místech.

Nepřehlédněte