Fotogalerie

Angličtina pro předškoláky

Od roku 2003 realizuje knihovna vzdělávací projekt s názvem Angličtina hrou - Playing English. Jeho cílem je zpřístupnit svět cizího jazyka nejmenším dětem, vzbudit v nich chuť do výuky jazyků a poznávání něčeho nového a neznámého jako jsou zvyky, tradice a stručné reálie anglicky mluvících zemí. 

Anketa SUK

„SUK – Čteme všichni“ je celostátní anketa o nejčtenější a nejoblíbenější knihu pro děti a mládež, která byla vydána v uplynulém roce. V rámci akce jsou udělovány ceny dětí, knihovníků a učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství a cena Noci s Andersenem. Více informací zde.

Besedy pro malé čtenáře

Besedy pro malé čtenáře jsou naučné pořady pro žáky základních škol. Jejich cílem je hravou formou seznámit děti s autory dětských knih a vytvořit pozitivní přístup ke čtení.

Den pro dětskou knihu

Den pro dětskou knihu probíhá pravidelně v sobotu před první adventní nedělí. V knihovně je pro všechny generace nabídka tvořivých vánočních dílen i možnost zakoupení nových dětských knih z nejlepších českých nakladatelství za příjemné ceny. V dětském oddělení probíhá vyhodnocení nejlepších lovců perel a je zde umístěn krámek, kde lze nakupovat pouze za moriony. Cílem akce je prožít příjemný sobotní den. Zatím se vždy podařilo.

Dny poezie

Dny poezie jsou oslavou poezie v jejích mnoha formách. Zahrnují jak formálnější čtení významných českých a zahraničních básníků, tak méně formální vystoupení básníků a hudebníků a aktivity pro děti ve školách a v knihovnách, při nichž děti básně čtou a píší. V každém roce probíhají oslavy jeden týden před Dnem poezie a jeden týden po něm. Za Den poezie byl určen 16. listopad – výročí narození velkého českého romantického básníka Karla Hynka Máchy.

 

Internetové kurzy

Internet pro začátečníky probíhá pravidelně 2 x ročně, zpravidla v říjnu a v březnu. Svým přístupem je vhodný zejména pro seniory.

Celkem účastníci absolvují osm dvouhodinových lekcí. 

 

Kde končí svět

 V roce 2016 uplynulo  700 let  od narození českého krále a zároveň císaře Svaté říše římské Karla IV. (1316- 1378). Na jeho počest byl vyhlášen Klubem dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků projekt Kde končí svět? s podtitulem „Jak je to s králem“.

Městská knihovna Slavoj vyhlásila v rámci projektu literární a výtvarnou soutěž. Více informací zde.

 

Klíčování

Slavnost klíčování volně navazuje na ceremoniál Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny a je určena pro žáčky 2. tříd základních škol. Probíhá zpravidla začátkem školního roku. Děti předvedou svou dovednost čtení a obdrží keramický klíč, pomocí kterého ti nejšikovnější odhalí všechna tajemství ukrytá právě v dětských knížkách.

 

Knihovna dnes

Městská knihovna Slavoj se snaží vyjít vstříc nejrůznějším požadavkům uživatelů, ať už nabídkou služeb, nebo úpravami interiérů. Poslední rekonstrukce vnitřních prostor proběhla v červenci roku 2016.

Knihovna kdysi

Fotogalerie přibližuje historii knihovny od samotného založení roku 1881 do roku 2000. Kromě budov a interiérů knihovny obsahuje galerie také fotografie osobností, které se významně podílely na vzniku a chodu knihovny ve zmíněných letech.

 

Knihovnický quest

Knihovnický quest neboli hledačka je hra, která přináší všem malým luštitelům zasloužený poklad.

 

Listování

Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čtení, představuje zajímavé knihy objevující se na současném trhu. Jde vždy přibližně o hodinové divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první - knize. Nejde o nějaké fanzinové čtení oblíbených pasáží, jde o dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.

Loutkové divadlo Klíček

Každoročně od října do dubna se mohou malí i velcí těšit z maňáskových pohádek v podání členů loutkového divadla Klíček. 

 

MŠ v knihovně

S pohádkovými příběhy ukrytými v knihách se seznamují i nejmenší děti v rámci programu připraveném pro MŠ.

My všichni jsme Východočeši

Vědomostní soutěžní hra o Královéhradeckém a Pardubickém kraji pro žáky 5. - 9. tříd ZŠ.

 

Navštívili nás ...

... známé osobnosti

Netradiční akce

V sálku knihovny se konají také různé netradiční akce, které mají svůj okruh návštěvníků. Jedná se např. o bubnování v kruhu, pořad o tibetských mísách, meditaci atd.

Noc s Andersenem

Každoroční akce "Noc s Andersenem" přináší malým čtenářů noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení.

 

Pasování prvňáčků

Pasování prvňáčků patří již od roku 2005 k tradičním akcím pořádaných knihovnou. Během let se vystřídaly v sálku knihovny všelijaké pohádkové bytosti, jen král Pohádkového království, Abecedník I., vládne své říši od samotného prvopočátku až dodnes. Akce se koná pravidelně po ukončení prvního pololetí školního roku.

Pohádkoterapie

Pořad pro mateřské školy a první stupeň ZŠ.

 

S knížkou do života - Bookstart

Projekt Bookstart - S knížkou do života je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojila i knihovna Slavoj. Cílem je, v rámci speciálního programu pro rodiče s dětmi od 0 do 6 let, seznámit nejmenší čtenáře s knihou formou říkanek, her apod. v příjemném prostředí knihovny a informovat rodiče o možnostech a potřebě společného čtení s dětmi. 

 

Společenská setkání

Společenská setkání se konají převážně při významných událostech knihovny nebo při vyhodnocení výtvarných či literárních soutěží vyhlášených knihovnou.

 

Škola naruby

Projekt na podporu dětského čtenářství Škola naruby aneb ani den bez čtení probíhá během školního roku. Cílem je naplnit motto projektu Celé Česko čte dětem „Čtěme dětem 20 minut denně“. Malí posluchači si tak v průběhu školního roku zapisují tituly knih, které jim byly předčítány rodiči nebo paní učitelkou. Deníčky jsou vyhodnocovány v červnu. Pořad je určen pro školní kolektivy ZŠ (1. a 2. třída) a MŠ. O projektu Celé Česko čte dětem více informací zde.

 

Týden knihoven

Celostátní akce Týden knihoven se koná vždy první týden v říjnu. Každoročně je vyhlašována Sekcí veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků. V roce 2014 proběhne již 18. ročník této akce, která je zaměřena na podporu veřejných knihoven.

 

 

 

Výstavy

Fotografie z výstav, které se konají v sálku nebo volně přístupných prostorech knihovny.

 

VU3V

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem nabízí možnost celoživotního vzdělávání, jehož garantem je Zemědělská univerzita v Praze. Studium je složeno ze šesti semestrů. První semestr byl zahájen 26. února 2014. Přednášky vysokoškolských učitelů probíhají virtuálně v sálku Městské knihovny Slavoj. Více podrobností zde.

 

detsky

dospeli

CBDB.cz - Databáze knih a spisovatelů, knihy online

 

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem - netfirmy.czKnihovny - netfirmy.cz

Kontakt

Tylova 512 Ředitelka: Mgr. Marta Pešková Staníková
Dvůr Králové nad Labem Zástupce ředitelky, Oddělení pro dospělé, Akvizice: Hana Horáčková
PSČ 54401 Dětské oddělení: Martina Voňková, DiS.
IČ 71176861 Studovna a čítárna, Meziknihovní výpůjční služba: Mgr. Věra Bukovská
mobil: 721390348

Hudební oddělení a veřejný internet: Mgr. Ivana Kelemenová

606531153 Oddělení pro dospělé: Šárka Antoňáková, Jana Karlovská
telefon:

499318322


499318321

Unimedia Realizace: Radek Vaňura